dachengquan (yiquan)

taijiquan

shaolin-mon / jiseido

karate-jutsu